Hkv banner hemsida mar24

Klargörande från HK Varberg i frågan om hantering av elitlicens

Publicerad 2024-04-01 12:20
Nyhetbanner
Med anledning av Svenska Handbollförbundets beslut om att inte bevilja elitlicens, så vill HK Varberg härmed ge sin syn på hanteringen kring ärendet.

Bakgrund elitlicensen

Sedan säsongen 2005/2006 införde Svenska Handbollförbundet (SHF) elitlicens för föreningar i dåvarande elitserien. Den av SHF utsedda liganämnden ska besluta om elitlicens ska utfärdas i enlighet med förevarande bestämmelser. En elitlicens krävs för spel i Handbollsligan och beviljas om förening uppfyller ekonomiska krav, där ett av kraven är ett positivt eget kapital. Uppfylls inte kraven ska en handlingsplan redovisas för att uppnå ett positivt kapital, därefter tar liganämnden beslut i frågan. All information om elitlicens finns här: Elitlicens | Svenskhandboll

SHF skriver bland annat: "Syftet med elitlicensen är att långsiktigt kvalitetssäkra svensk elithandboll och därmed skapa förutsättningar för ekonomisk stabilitet och att föreningarna tävlar på lika villkor."

Bakgrund HK Varbergs ekonomiska situation

HK Varbergs bokslut per 2023.04.30 visade ett negativt resultat på 24.926 kr. Av den anledningen var HK Varberg tvungna, att lämna in ett preliminärt delårsbokslut per 2023.12.31 samt en handlingsplan för att uppnå ett positivt eget kapital.

Material till SHF/Liganämnden

Enligt ovan nämnda reglemente lämnade föreningen i in resultaträkning med ett positivt resultat på +134.482 kr, delårsbokslut per 2023.12.31 och en handlingsplan. En periodisering av sponsorintäkter i vårt ordinarie bokslut, skiljde sig från det sätt SHF önskade redovisning. Efter korrigering skickades i februari både vår ordinarie resultaträkning och ett "redigerat" delårsbokslut in med önskad periodisering av sponsorintäkter, som då visade ett negativt kapital på grund av periodiseringen. Vår handlingsplan och budget visade fortfarande ett positivt eget kapital för föreningen vid ordinarie årsbokslut. Vi konstaterade i samma mejl som materialet skickades att: "Vi hoppas att vi får till ett kval och om vi vinner det är vi medvetna om att vi bör ha ett positivt EK enligt reglementet" samt "Har ni några frågor får ni höra av er".

Ingen dialog med SHF/Liganämnd

HK Varberg var trygga med inlämnat material och att kunna uppvisa en budget, en handlingsplan med ett positivt eget kapital vid ordinarie bokslut 2024.04.30 och förväntade sig därmed en beviljad elitlicens. Varken HK Varbergs styrelse eller SHF fick någon återkoppling om att kravet på elitlicens inte uppfyllts, att vi inte får spela kvalspel och således ingen som helst dialog om hur i så fall föreningen ska erhålla en elitlicens. Inga frågor eller synpunkter på inlämnad handlingsplan inkom till HK Varbergs styrelse från SHF/Liganämnd.

"Kvalchocken" - HK Varberg helt ovetande om beslut

Kvällen den 26 mars efter den avslutade seriematchen publicerade SHF på sin hemsida att HK Varberg ej erhållit elitlicens. Tvärtemot vad som publicerats i media av företrädare för SHF, var HK Varberg helt ovetande om beslutet. Enligt uttalande i media från Adam Engström (SHF:s tävlingschef) "De uppfyllde inte de ekonomiska kraven i granskningen" samt " Liganämnden har haft direkt kontakt med Varbergs styrelse, kring ekonomin" samt "Informationen har varit tydlig".

HK Varberg vill starkt dementera dessa uppgifter då det inte har funnit någon som helst dialog mellan SHF/Liganämnd och HK Varbergs styrelse, kring föreningens handlingsplan för att uppnå ett positivt eget kapital och erhålla elitlicens och därmed kunna genomföra kvalspel till Handbollsligan.

Sportsligt så gjorde HK Varberg en av föreningens främsta säsonger någonsin, genom att tidigt säkra en kvalplats i Allsvenskan och kunde förbereda hela föreningen och sponsorer inför kommande publikfest(er) i Arena Varberg. HK Varberg är ett av Allsvenskans främsta publiklag, med ett publiksnitt som väl platsar i Handbollsligan.

Föreningen har dessutom sedan flera veckor haft kontakt med Handbollsligans VD Peter Gentzel med planering inför kvalmatcher, såsom matchdagar och förberedelse inför TV-sändningar. Klubben har redan sålt biljetter och tagit stora kostnader för kommande kval. Så sent som 21 mars planerades inför TV-sändningar Handbollsligan/Peter Gentzel som då var ovetande om det beslut av SHF (som redan tagits) att HK Varberg inte skulle få möjlighet att spela kvalmatcher.

Det är för HK Varberg och utomstående väldigt anmärkningsvärt att kommunikationen inom SHF, mellan SHF och Handbollsligan och inte minst mellan SHF och föreningar är så undermålig gällande så pass viktiga saker som en elitlicens och kvalspel till högsta ligan i en av Sveriges största idrotter.

Ska Svensk Elithandboll bedrivas på det här sättet?

Överklagande till RF – Riksidrottsnämnden (RIN)

HK Varberg kommer överklaga Liganämndens beslut om ej beviljad elitlicens och därmed pröva SHF:s agerande i frågan. Dels för att HK Varberg är orättvist behandlad av Liganämnden, dels för att ingen förening i framtiden ska behöva hamna i samma situation. Det krävs en förändring i gällande regelverk och beslutsgång för att undvika liknande situationer.

Det är främst med full respekt för spelare och ledare i herrlaget, alla ideella krafter inom föreningen, samt våra sponsorer och partners vi måste gå vidare i ärendet.

Bägge parter, både SHF och HK Varberg, måste även rannsaka sig och ställa frågan vad kan ha gjorts bättre? Hur kan vi undvika sådana här händelser framöver? Är det positivt för svensk elithandboll?

Med facit i hand kunde HK Varberg såklart löst problemet genom att inte uppvisa 24.926 kr i negativt kapital i bokslut 2023.04.30. Men med bakgrund av den allmänt kända tuffa ekonomiska situation flertalet elitföreningar (se https://handbollsligan.se/herr/ekonomiska-nyckeltal/) befinner sig i, kunde vi då inte tro att det beloppet skulle äventyra vår elitlicens. Svensk handboll och flertalet elitföreningar har betydligt större ekonomiska utmaningar än HK Varberg. Vi skulle givetvis, nu med facit, även krävt att få en återkoppling och beslut på våra inlämnade uppgifter. Men enligt SHF (Jan Henriksson, ordförande i Liganämnden) så "kommunicerar de inte med berörda föreningar", utan "informationen läggs ut på hemsidan när sista omgången är klar" för "sportslig rättvisa". Vidare så menar Jan att "de borde ha förstått att de inte skulle få Elitlicens", citerat via X (fd Twitter Aftonbladet/@Johanflinck).

Troligen hade HK Varberg inte ens fått ett besked eller återkoppling även fast vi krävt det, således heller ingen chans att och åtgärda problemet och erhålla elitlicens.

Anmärkningsvärt anser vi i HK Varberg. Ska det gå till så här inom svensk elithandboll?

Stolta och starka tillsammans

Vi hade alla i Varberg såklart sett fram emot nya handbollsfest(er) i Arena Varberg, i samband med kvalspel till Handbollsligan och på sportsliga grunder ha möjlighet att ännu en gång kvalificera sig till spel i Handbollsligan.

Vi lider med spelare och ledare i vårt herrlag, som inte ens fick chansen efter en fantastisk säsong i Allsvenskan.

HK Varberg styrelse vill rikta ett stort tack till alla som stöttar oss, till alla våra ideella krafter, våra sponsorer och partners som står bakom vår fina förening. Stolta och starka tillsammans.

Peter Ideböhn ordförande, HK Varberg
Varberg 2024.04.01

"PS. I skrivande stund har HK Varbergs styrelse ännu inte haft någon skrivelse, brev, dialog eller återkoppling från Liganämnden, utöver det som publicerat på hemsidan. DS"

HK Varbergs styrelse
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub