Hkv banner hemsida mar24

HK Varbergs stadgar

HK Varberg bildades 9 april 1973 med ändamålet att;

bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med "Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund" (1 kap RF:s stadgar, bilaga), med särskild inriktning att: Att aktivt bidra till att ungdomar växer sportligt och som utvecklas socialt. För att uppnå detta så jobbar klubben utifrån såväl bredd som elitidrottsklubb. Verksamheten präglas av allas lika värde.

Alla kapitel i föreningens stadgar läser ni i pdf-filen.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub