Neutral banner william sept

Bli medlem

I HK Varberg betalar alla medlemmar en medlemsavgift och aktiva även en träningsavgift.

HK Varberg strävar efter att få så många medlemmar som möjligt, inte bara de aktiva som tränar handboll. Vi ser gärna att hela familjen bli medlemmar och stödjer vår verksamhet.

Medlemsavgiften i HK Varberg är 400 kr/säsong, gäller samtliga både aktiva och passiva stödmedlemmar.

Fakturavier mailas ut av föreningen, notera alltid en-postadress i My Club och kontrollera även "skräpkorgen", första utskicket blir i slutet av september.

Träningsavgift aktiva

Alla AKTIVA ungdomar/spelare som tränar i föreningens regi betalar även en träningsavgift utöver medlemsavgiften 400 kr. I träningsavgiften ingår för alla under 15 år en grundförsäkring genom Gjensidige/Svenska Handbollsförbundet.

För äldre ungdomar och seniorer krävs ytterligare en laglicens där försäkring ingår. I träningsavgiften ingår även föreningens kostnader för hallhyra, material, domare och tävlings/serie/cup-kostnader.
Mer info Gjensidige försäkringar: https://www.svenskhandboll.se/Handbollinfo/Aktuell...

Träningsavgifter för säsongen 2020/2021

Senior/junior 2 350 kr
Födda 2005 och senare 2 350 kr
Födda 2009-2006 1 750 kr
Födda 2010 1 350 kr
Födda 2011 600 kr
Handbollskolan födda 2012 och senare 450 kr
Boll-lek födda 2016 och senare 450 kr

Fakturavier mailas ut av föreningen, notera alltid en-postadress i My Club och kontrollera även "skräpkorgen", första utskicket blir i slutet av september.

Betalas till HK Varbergs bankgiro: 735-1216 - Viktigt att ni noterar namn, personnummer och lag.

Ni kan även swisha till 123 122 95 17 - Viktigt att ni noterar namn, personnummer och lag.

Medlems- och träningsavgift skall vara betald enligt betalningsdatum på e-postad faktura!

Familjemedlemskap

HK Varberg har ett familjetak för spelare och föräldrar vilket innebär att den totala avgiften för medlemskap och träningsavgift för boende i samma hushåll har ett tak på 3.700 kr inkl. träningsavgifter.

Ex så har familjen ett barn född 2006 och ett barn född 2002. Familjen ska egentligen betala (400 kr + 1.750 kr) 2.150 kr för de yngre barnet, och (400 kr + 2.350 kr) 2.750 kr för det äldre barnet. Den totala summan blir då 2.150 kr + 2.750 kr = 4.900 kr.

Här slår taket in och familjen betalar endast 3.700 kr. Dessutom kan samtliga familjens medlemmar (mamma, pappa, syskon) även bli medlemmar utan extra kostnad.

Föreningen ser gärna att hela familjen stödjer HK Varberg genom att bli stödmedlemmar, inte bara de aktiva i familjen. Välkommen hela familjen som medlemmar i HK Varberg!

Md csr vsu hk varberg myclub
Md socialamedier
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub