Myclub vi gick upp 8april

Bli medlem

I HK Varberg betalar alla medlemmar en medlemsavgift och aktiva även en träningsavgift.

HK Varberg strävar efter att få så många medlemmar som möjligt, inte bara de aktiva som tränar handboll. Vi ser gärna att hela familjen bli medlemmar och stödjer vår verksamhet.

Medlemsavgiften i HK Varberg är 350 kr/säsong.

Träningsavgift aktiva

Alla AKTIVA ungdomar/spelare som tränar i föreningens regi betalar även en träningsavgift utöver medlemsavgiften 350 kr. I träningsavgiften ingår för alla under 15 år en grundförsäkring genom Gjensidige/Svenska Handbollsförbundet.

För äldre ungdomar och seniorer krävs ytterligare en laglicens där försäkring ingår. I träningsavgiften ingår även föreningens kostnader för hallhyra, material, domare och tävlings/serie/cup-kostnader.
Ytterligare info om Gjensidige försäkring finns här

Träningsavgifter för säsongen 2018/2019

Senior/junior 2 300 kr
Födda 2003 och senare 2 300 kr
Födda 2007-2004 1 500 kr
Födda 2008 1 100 kr
Födda 2009 350 kr
Handbollskolan födda 2010 och senare 250 kr
Boll-lek födda 2014 och senare 250 kr

Betalas till HK Varbergs bankgiro: 735-1216

Notera namn, personnummer samt lag, tack på förhand!

Familjemedlemskap

HK Varberg har ett familjetak för spelare och föräldrar vilket innebär att den totala avgiften för medlemskap och träningsavgift för boende i samma hushåll har ett tak på 3.500 kr inkl. träningsavgifter.

Ex så har familjen ett barn född 2006 och ett barn född 2001. Familjen ska egentligen betala (350 kr+1.500 kr) 1.800 kr för de yngre barnet, och (350 kr+2.300 kr) 2.600 kr för det äldre barnet. Den totala summan blir då 1.850 kr+2.650 kr = 4500 kr.

Här slår taket in och familjen betalar endast 3.500 kr. Dessutom kan samtliga familjens medlemmar (mamma, pappa, syskon) även bli medlemmar utan extra kostnad.

Föreningen ser gärna att hela familjen stödjer HK Varberg genom att bli stödmedlemmar, inte bara de aktiva i familjen. Välkommen hela familjen som medlemmar i HK Varberg!

Md webp.net gifmaker
Md webp.net gifmaker
Md webp.net gifmaker
Md webp.net gifmaker
Md socialamedier
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub