HK Varberg Styrelse 2018/2019

Styrelse
Ordförande Peter Ideböhn peter@hkvarberg.se
Vice ordförande Nils Gordh nils.gordh@apelviken.se
Controller Ulf Hedendahl ulf@hedendahl.nu
Ledamöter Kent Carlson kent@rchiss.se
Pontus Lindberg pontus.lindberg@atea.se
Magnus Söhrström magnus@reklamporten.se
Suppleant Mattias Roth mattias@hkvarberg.se
Kontaktuppgifter HK Varberg
Besöksadress Falkenbergsgatan 5
Postadress Box 96, 432 22 Varberg
Telefon 0340-809 59
Kanslist Yvonne Sandgren E-post: yvonne@hkvarberg.se
Ungdomsansvarig Mattias Roth E-post: mattias@hkvarberg.se
Sponsoransvarig Hans Karlsson E-post: hans@hkvarberg.se
E-post föreningen kansli@hkvarberg.se
Org.nr 849600-3016
Bankgiro 735-1216
Md webp.net gifmaker 1
Md webp.net gifmaker 2
Md webp.net gifmaker 3
Md webp.net gifmaker 4
Md socialamedier
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub