Hkv banner hemsida mar24

HK Varberg kommentar till Riksidrottsnämndens (RIN) avslag på överklagan om Elitlicens

Publicerad 2024-05-28 13:48
Nyhetbanner
RINs bedömning per 2024.05.24 är att SHF hanterat beslutet kring Elitlicensen felaktigt men inte brutit mot gällande reglemente tillräckligt mycket, och därför har RIN inte kunnat bifalla ett prövningstillstånd. Detta är en upprättelse för HK Varberg. Svenska Handbollförbundet har gjort fel, men inte tillräckligt fel, för att RIN skall ta upp ärendet till ytterligare prövning.

RIN hänvisar tillbaka till SHF eftersom felet av Liganämnden och SHF inte var stort nog för RIN utifrån "att varje SF ska vara suveränt i fråga om tillämpningen och tolkningen av sina egna tävlingsregler. Endast i undan­tagsfall ska RIN genombryta denna SF:s exklusiva prövningsrätt". RINs bedömning är att SHF gjort fel men inget olagligt och därför har RIN inte kunnat bifalla ett prövnings­besked.

HK Varberg har i sin överklagan påtalat

  • att SHF:s Liganämnd inte följ reglemente i vägledning och återkoppling. Ingen dialog fanns mellan SHF och föreningen kring Elitlicens och inskickat material
  • att i gällande reglemente finns utrymme för olika tolkningar vad som gäller för när och hur ekonomisk redovisning skall ske beroende serietillhörighet
  • att HK Varberg gjort det som ligger på oss och handlar i tron att vi följt reglemente och därmed behåller vår Elitlicens

Vidare har vi även kunnat visa på den viktigaste punkten i frågan

  • att HK Varberg är en väl fungerande föreningen med en sund ekonomi i balans
  • att vi kan redovisa ett bokslut per 24.04.30 med ett positivt resultat och ett positivt eget kapital (kommer redovisas på årsmöte i sin helhet per 2024.06.18)

HK Varberg uppfyller därmed det huvudsakliga kravet på Elitlicens, men har på grund av SHF:s bristfälliga hantering och återkoppling av ärendet under januari/februari månad blivit berövade möjligheten att på sportsliga grunder ta steget upp i handbollsligan.

SHF/Liganämnd visade genom sitt agerande ingen vilja att HK Varberg skulle få möjligheten att på kvalificera sig för spel i Handbollsligan.

Vi kämpar vidare, oavsett om SHF gör rätt för sig eller ej har vi gjort de som ligger på oss och vad vi uppfattat ligga på oss.

Att notera är att HK Varbergs styrelse fortfarande inte har erhållit någon återkoppling/skrivelse kring Liganämndens beslut utöver nyheten på SHF:s hemsida 2024.03.26.

Medlemmar i HK Varberg har möjlighet att ta del av fullständigt material i vår överklagan på årsmötet 2024.06.18.

För media, kontakta ordförande peter@hkvarberg.se för att erhålla en kopia i sin helhet på vårt inlämnade material.

#schysstmatch - en långsiktig kultur av fair play

HK Varberg har som alla andra klubbar ideella personer i styrelse och majoriteten av funktionerna. Vi förväntar oss att SHF skall stötta klubbarna och ha en tydlig dialog, i alla lägen. SHF har just släppt hur man ser att #schysstmatch skall tolkas och genomföras.

"Syftet med konceptet är att etablera och stärka en långsiktig kultur av Fair play där handbollen är ett föredöme inom idrotten. Genom utbildning i handbollens värdegrund kan vi tillsammans inom svensk handboll bidra till att handbollsupplevelserna blir så bra som möjligt för så många som möjligt."

Styrelsen för HK Varberg förväntar sig, att #schysstmatch gäller mellan förbund och klubbar på alla nivåer, oavsett storlek på föreningar och att handbollen skall vara ett föredöme inom idrotten även på förbundsnivå

Med bästa #schysstmatch hälsningar

Styrelsen HK Varberg
Ordförande Peter Ideböhn, 072 717 2424, peter@hkvarberg.se

Styrelsen HK Varberg
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub