Ledarportalen
Banner jubileumskort

I-protect

Vi i HK Varberg medverkar säsongen 2023/2024 i en forskningsstudie om skadeförebyggande träning inom ungdomshandbollen i Sverige som bedrivs av Svenska Handbollförbundet och Lunds universitet. Under säsongen kommer alla ungdomslag använda och utvärdera I-PROTECT som är ett nytt program.
Detta innehåller I-PROTECT och studiens upplägg

I-PROTECT innefattar handbollsträning med skadeförebyggande principer utifrån idrottsmedicinska och idrottspsykologiska perspektiv specifikt för ungdomshandbollsspelare. Information och träning finns samlad i en mobilapplikation kallad I-PROTECT GO med moduler anpassade för ledare, spelare, föreningsrepresentanter och vårdnadshavare. Spelare och vårdnadshavare får tillgång till appen via ledare.

Enkät skickas ut av forskare via mejl i mitten på hösten 2023 och i början på våren 2024 för att utvärdera I-PROTECT. En ledare i varje lag, en föreningsrepresentant samt spelare 15–16 år får enkät. Några kommer också att tillfrågas om medverkan i intervju för att ge sina åsikter om I-PROTECT och I-PROTECT GO.

I bifogad fil (Information om användning av I-PROTECT 230419) finns mer information om I-PROTECT samt tidplan och hållpunkter för studien.

Mer information

Studien är godkänd av etikprövningsmyndigheten (se bifogad Information till forskningspersoner). Mer information hittar du på Svenska Handbollförbundets hemsida: Svenska Handbollförbundets webbplats, svenskhandboll.se

Frågor och ansvariga

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta projektkoordinator Jennie Linnéll eller ansvarig forskare Eva Ageberg. Se kontaktuppgifter nedan.

Med vänliga hälsningar,

Simon, ungdomsansvarig, HK Varberg

Kontakt forskningsstudie

Ansvarig forskare

Eva Ageberg, professor

Institutionen för hälsovetenskaper

Lunds universitet

Telefon: 046-2224943

E-post: eva.ageberg@med.lu.se

Ansvarig SHF

Robert Wedberg, generalsekreterare,

Svenska Handbollförbundet

Projektkoordinator SHF

Jennie Linnéll
E-post: Jennie.Linnell@handboll.rf.se

Md jubileumskortetsocialamedier
Köp årets säsongskort här!
Md klubbshop webresurser ts
Md socialamedier
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub