Ledarportalen

Dokument

Hjälp till föräldramöte

Nu finns lathunden för föräldramöte tillgänglig i Powerpoint!

Värdegrundsmaterial i samverkan med RF-SISU Halland. Om ni har träffar maila till kansliet: Deltagare, tid, plats och vem som var ledare och lite kort om vad ni gjorde. Ta hjälp av materialet nedan för att skapa bra samtal.

Information om lagkassor

Md rityta 2
Md klubbshop webresurser ts
Md socialamedier
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub