Hkv banner hemsida mar24

Dokument

Hjälp till föräldramöte

Nu finns lathunden för föräldramöte tillgänglig i Powerpoint!

Värdegrundsmaterial i samverkan med RF-SISU Halland. Om ni har träffar maila till kansliet: Deltagare, tid, plats och vem som var ledare och lite kort om vad ni gjorde. Ta hjälp av materialet nedan för att skapa bra samtal.

Information om lagkassor

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub