Hkv banner hemsida mar24

Registerutdrag

Publicerad 2023-10-02 18:00
Rf
Till våra nya ledare, välkomna! Som en del i vår verksamhet begär vi in ett registerutdrag, det har vi enligt lag rätt att göra. Vi gör det i syfte att på bästa sätt ge våra barn/ungdomar en säker och trygg verksamhet att delta i. Så begär ditt utdrag idag - även du som ännu inte visat upp det och har enligt styrelsebeslut; time-out!

Krav på registerutdrag

Vi skall ha in registerutdrag från samtliga ledare som är aktiva under träningar, men även från dom som är med laget vid cuper, träningsläger och andra samkväm.

Enligt lag har vi rätt att begära att den som ska arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från Polisen. I registerutdraget går det att se om personen är dömd för något av våra allra grövsta brott: mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.

Riksidrottsmötet 2019 tog beslut om att föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2020. Registerutdrag ska alltid ske vid nytillsättningar samt inför varje ny säsong.

Klicka på länken för ytterligare information kring registerutdrag https://www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott/fragorochsvaromregisterutdrag/

Ert registerutdrag skall vara uppvisat, SENAST den 25 september, så begär ditt utdrag redan idag!

Ni kan lägga det i ett kuvert med ert namn på i kapprummet, det är även möjligt att ta ett mobilfoto (hela sidan måste vara synlig) och sms:a till 0723729326, pdf-fil via mail eller om ni vill lämna det personligen till Yvonne eller Simon. Nu finns även en brevlåda vid kanslientrén på Falkenbergsgatan, där ni kan lägga utdraget.

Styrelsen har beslutat att: om man inte har visat upp sitt utdrag ur belastningsregistret (deadline 25 september 2023) så gäller följande; personen i fråga skall ta time-out!

Ett förtydligande ang beslutet om time-out, det innebär att man inte deltar i samband med träningar, matcher eller andra ev träffar tills dess att man uppvisat sitt utdrag ur belastningsregistret.

Från 10 augusti till deadline 25 september är en rimlig tid att vid något tillfälle uppvisa detta. HK Varberg vill på bästa sätt ge våra barn/ungdomar en säker och trygg verksamhet att delta i.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub