Uppdatering avseende styrelsens sammansättning

Publicerad 2023-01-20 11:03
Valberedning och styrelse har tillsammans kommit fram till att nuvarande ordförande kliver av posten som ordförande och blir ledamot. Ordförandeposten tas över av vice ordförande.

Med ordförande och fyra ledamöter så uppfyller styrelsen de krav som står i stadgarna. Det kommer därför inte kallas till något extra årsmöte som tidigare aviserats. Ordinarie årsmöte kommer som vanligt äga rum i juni.

Under året kommer styrelsen adjungera in personer för att stärka upp. Utöver detta har vi personer runt om styrelsen som jobbar stenhårt för att lösa denna tuffa situation vi befinner oss i.

Vänliga hälsningar

Styrelsen i HK Varberg

Md rityta 2
Md help
Md socialamedier
Md klubbshop webresurser ts
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub