Myclub banner2 kvalmatch1

Medlemskorten

Publicerad 2018-11-07 11:02
Som vi tidigare informerat om så bad vi er att; respektera att den 26 oktober 2018 är deadline och att inbetalning av medlems- och träningsavgiften då skall vara noterad på HKV:s bankgiro 735-1216.

Vi saknar fortfarande ett stort antal inbetalningar, uppmaningen till er blir då att ni omgående gör betalningen. Via denna länk ser ni att den fasta medlemsavgiften (gäller alla) är 350 kr, utöver det en träningsavgift baserat på ålder https://hkvarberg.myclub.se/menu/pages/19340

Glöm inte att ta med er medlemskortet till de Allsvenska matcherna, koden på baksidan skall scannas av för gratis inträde!

Md webp.net gifmaker
Md webp.net gifmaker
Md webp.net gifmaker
Md webp.net gifmaker
Md socialamedier
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub