Banner jubileumskort

Kallelse till extra årsmöte

Publicerad 2023-01-31 21:56
Hkv logo
Kallelse till extra årsmöte i Handbollsklubben Varberg

Tid: Onsdag 8 februari 2023 kl 18.00 Plats: Restaurang Solviken

Den tidigare lösningen som valberedningen och styrelsen valde har visat sig inte vara hållbar. Därför kallas medlemmarna till extra årsmöte.

Enligt stadgarna §7 ska kallelse till extra årsmöte ske senaste en vecka innan mötet. I kallelse ska framgå vilka ärenden som ska behandlas, inga andra ärenden än de som anges i kallelsen kan avhandlas. Anmälan sker till kansli@hkvarberg.se senast måndag 6 februari 2023.

Dagordning:

  • 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
  • 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  • 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
  • 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  • 5. Fastställande av föredragningslista.
  • 6. Val av ny ordförande fram till ordinarie årsmöte.
  • 7. Val av kompletterande ledamöter och suppleanter till styrelsen fram till ordinarie årsmöte.

Valberedningens förslag presenteras på hemsidan senast måndag 6 februari 2023.

Välkomna!

Styrelsen genom

Andreas Åstrand

Md jubileumskortetsocialamedier
Köp årets säsongskort här!
Md klubbshop webresurser ts
Md socialamedier
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub