Neutral banner william sept

Årsmötet 11 juni

Publicerad 2020-06-12 11:24
Hkv logo   nyhetsbanner myclub
Under torsdagskvällen avhandlade HK Varberg sitt årsmöte för verksamhetsåret 2019/2020 på Solviken med ett rekordresultat.

Närvarande var ett 30-tal medlemmar inklusive styrelse samt ett antal via videolänk. Under rådande omständigheter var det begränsat antal medlemmar på plats på Solviken. Mötet öppnades av ordf Peter Ideböhn som lämnade över till mötesordförande Erland Linjer som klubbade igenom punkter enligt agendan.

Peter Ideböhn avlade styrelsens verksamhetsberättelse för året. Noterbart är det växande antalet medlemmar, främst yngre barn och ungdomar som börjat i föreningens växande ungdomsverksamhet. HK Varberg har nu nära aktiva 450 ungdomar och närmare 600 medlemmar. Glädjande är även föreningens stabila ekonomi med ett rekordstort resultat och växande eget kapital.

Pontus Lindberg gick igenom klubbens verksamhetsområden med våra seniorlag, ungdomslag och event,och ett varmt tack till våra sponsorer. Antalet sponsorer har växt med 50% under året och är en stark bidragande orsak till våra framgångar på seniorsidan senaste åren.

Sanna Wulker redovisade föreningens resultat för säsongen 19/20. Glädjande uppvisar HK Varberg ett rekordresultat på +332 tkr vilket ger föreningen ett ökat eget kapital på +360 tkr per 2020.04.30. Omsättningen för året uppgick till 7,4 milj (fg år 5,3 milj). Sanna redogjorde även för styrelsen budget inför kommande år, där omsättning pekar mot 7,8 milj, men en osäkerhet finns under rådande omständigheter för eventintäkter beroende på om publik tillåts på herrlagets matcher till hösten.

Styrelsen som årsmötet valde för kommande år är EvaLotta Peterson (ordf), Nils Gordh (v ordf), Sanna Wulker, Kent Carlson, Annica Cauchy och Pontus Lindberg som ledamöter. Suppleanter är Magnus Söhrström och Hans Bergqvist. Som revisor återvaldes Lena Fiedler.

Avslutningsvis tackade årsmötet av Peter Ideböhn som ordförande efter fem år med en present och blommor och varma applåder.

Ny ordförande EvaLotta Peterson har över klubban i styrelsen och får uppdraget tillsammans med hela föreningen fortsätta det fantastiska arbete alla gör i HK Varberg och vår fina förening.

På årsmötet presenterades även en uppdaterad grafisk profil för HK Varberg. Vårt klubbmärke är nu uppdaterat där HK Varberg framgår mer tydligt och 1973 finns med i klubbmärket. Det nya klubbmärket ska successivt bytas ut under året och syns på bilden här ovan.

Md peterevalotta
Avgående ordf Peter Ideböhn lämnar över till EvaLotta Peterson.
Md csr vsu hk varberg myclub
Md socialamedier
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub