Neutral banner 2021

Allmän information och rekommendationer gällande idrott

Publicerad 2021-06-07 09:56
Shf bl  logo
Från och med den 1 juni tillåts idrottstävlingar, matcher och cuper för alla åldrar. Idrottsföreningar har fortsättningsvis skyldighet att verka för minskad spridning av covid-19. Det innebär bland annat att arrangörer som planerar en tävling, cup eller match ska vidta lämpliga åtgärder för minskad smittspridning.

Samtidigt som FHM lättar på restriktionerna skriver myndigheten att återhållsamhet bör prägla sommarens idrottsverksamhet. Det betonas att barn, ungdomar och vuxna "kan delta i lägerverksamhet, cuper, matcher och tävlingar i mindre skala". Med detta som vägledning arbetar Svenska Handbollförbundet (SHF) nu för en ansvarsfull återstart av svensk handboll.

Reglementet med rekommendationer från SHF är komplett i pdf-filen!

Md socialamedier
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub