Myclub banner 1okt

Alla människors lika värde

Publicerad 2019-06-24 11:03
Regnb gsflagga
För femte året i rad får Varberg sin stoltaste fest! Den 29 juni får vi möjlighet att sätta Varberg på kärlekskartan och visa att vi är en stad som står för öppenhet, tolerans och allas lika värde. Vi i HK Varberg kommer givetvis att vara med och visa på att vi som klubb står upp för alla människors lika värde! Vi kommer att ställa ut Societetsparken och vi önskar att så många som möjligt går med i paraden i grönt. Så du som är spelare, ledare, medlem, funktionär var med och visa att vi tillsammans står upp för klubbens värderingar.

Priderörelsen propagerar för att människor ska vara stolta över sin sexuella identitet, för att mångfalden i sexuella läggningar ska betraktas som något positivt och för att sexuell läggning och könsidentitet ska erkännas som en essentiell del av en personlighet och därför inte kan ändras med viljan.

I år uppmärksammas HBTQIA-rörelsens historia eftersom det är viktigt att aldrig glömma de som kämpat före oss för de rättigheter vi idag faktiskt har. Det är också viktigt att komma ihåg att än är arbetet inte färdigt. Fortfarande diskrimineras människor i vårt land pga. sin sexuella läggning och könsidentitet och HBTQI-personer har betydligt sämre psykisk hälsa jämfört med heteropersoner. Självmordsförsök är också dubbelt så vanliga hos HBTQIA-personer.

Det är i år 50 år sedan Stonewallupproret som anses vara en vändpunkt i HBTQIA-historien, då tusentals människor gjorde uppror och demonstrerade mot det våld och trakasserier de utsattes för. Det var startskottet för den rörelse vi idag kallar för Pride.

Om föreningen ProLove:

ProLove, som arrangerar Pride Varberg, är en ideell förening som är fristående, religiöst och partipolitisk obunden. Vårt syfte och mål är att arbeta för en större medvetenhet och acceptans för HBTQIA-personer i Varberg.

Föreningen ProLove ska vara en verksamhet fri från fördomar, klimatet ska vara öppet och alla frågor och idéer ska vara välkomna till diskussion. Syftet är att skapa en plattform för HBTQIA-personer och andra personer som vill skapa en större öppenhet och försöka bryta ner heteronormen. Föreningens aktiviteter syftar till att förhindra all sorts diskriminering.

Lite information om Pridedagen lördagen den 29 juni:

10.00 är ni välkomna att ta plats i parken. Där får ni en tilldelad plats av Anna och Anna.

12.00 Öppnar Prideparken med invigningstal av våra Regnbågsambassadörer Anna Linton och Kristin Lagerqvist.

14.00 Går paraden av stapeln. Tänk på att anmäla er om ni ska delta i paraden.

Ca 15.00 drar musiken från scen igång.

Ca 19.00 går slutakten på.

Ni finner information om allt som rör Pride Varberg på vår hemsida https://pridevarberg.com/

Md bokabiljett
Md socialamedier
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub