Neutrabanner

Press/Media

Vi hälsar media välkommen till Arena Varberg, Sparbankshallen och HK Varbergs Allsvenska matcher under säsongen 2021/2022.

Folkhälsomyndighetens råd efter den 29 september

Enskildas ansvar
Alla, även den som är fullvaccinerad, bör fortsatt vara uppmärksamma på symtom, testa sig vid symtom och stanna hemma och undvika kontakt med andra människor vid misstanke om covid-19.

Den som vet eller har anledning att misstänka att hen bär på en smittsam sjukdom är skyldig att vidta åtgärder för att skydda andra mot smittrisk.

Folkhälsomyndigheten uppmanar: att vaccinera sig är den bästa åtgärden för att skydda sig själv och andra mot sjukdomen och skriver på sin webbplats att "en hög vaccinationstäckning är den viktigaste förutsättningen för att samhället ska kunna återgå till ett normalläge och uppmaningen till alla att anta vaccinationserbjudandet kvarstår."

Råd till vuxna ovaccinerade
Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya allmänna råd som framförallt riktar sig till vuxna som ännu inte vaccinerat sig, eftersom den som är ovaccinerad löper både större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra. Den som inte är fullvaccinerad bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19:

  • hålla avstånd till andra människor, och
  • särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Observera att: dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Följande gäller vid besök på HK Varbergs Allsvenska matcher

  • Samtliga journalister, fotografer, TV staff eller annan media-roll – måste alltid ackreditera sig inför varje match. Ackrediterad media använder huvudentrén för tillträde och skall anmäla sin ankomst till någon av våra volontärer vid entrén.
  • Ackreditering via e-post till kansli@hkvarberg.se där du anger namn, vilket media du arbetar för samt om du skriver, fotograferar eller har en annan media-roll.
  • I Sparbankshallen kommer det att finnas arbetsbord, vid sektion A och B ovanför sittplatserna, samt på pressläktaren en trappa upp, där även TV är placerade.
  • Fotografer skall under spelets gång inte vara rörliga bakom bänkarna. Tillägg 2021-01-07; Svenska Handbollförbundets tävlingskommitté har beslutat att införa följande kompletterande regler gällande fotografer i anslutning till matcher. "Fotograf får längs kortsidan inte vara placerad närmare än fem meter från målet. Längs kortsidan får det vara maximalt två fotografer placerade på varje sida av målet."
  • I vårt pressrum som finns i korridoren vid omklädningsrummen, kommer det att finnas lite enklare förtäring. Detta finns tillgängligt ca en halvtimma innan matchstart.

Tack för att du respekterar ovan nämnda information.

Välkommen till en säsong i Allsvenskan med HK Varberg!

Vid ev frågor kontakta HK Varbergs kansli, e-post: kansli@hkvarberg.se eller 0340 - 809 59.

Övriga kontaktpersoner

Sponsring och kommersiella frågor:
Hans Bergqvist
hb@hkvarberg.se
070 301 35 27

Frågor om det sportsliga:
Kent Carlson
kent.carlson@outlook.com
070 595 12 45

Evenemangsansvarig:
Måns Lundahl
mans@hkvarberg.se
070 958 22 67

Md socialamedier
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub